Προκήρυξη συμμετοχής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Προκήρυξη συμμετοχής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για τη συμμετοχή στο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (προκήρυξη συμμετοχής στο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με τίτλο  «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών− STEM στην Εκπαίδευση». Οι  αιτήσεις  των  υποψήφιων  μεταπτυχιακών  φοιτητών  γίνονται  μόνο  ηλεκτρονικά  από εδώ. Περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε στη σελίδα Προκηρύξεις.

Εγγραφές για το συνέδριο HISTEM-2016 ξεκίνησαν

Εγγραφές για το συνέδριο HISTEM-2016 ξεκίνησαν

Οι εγγραφές για το συνέδριο  HISTEM-2016 ξεκίνησαν και μπορείτε να εγγραφείτε από εδώ : https://histem2016-conference.eventbrite.com Οι τιμές έχουν ως εξής: 70 Euro πριν από 5 Δεκεμβρίου 2016 100 Euro μετά από 5 Δεκεμβρίου 2016 25 Euro Φοιτητές (χωρίς χρονικό όριο) Στους συνέδρους θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής