Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας pdf-download