Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει:

  • να αυξήσει την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά και την Επιστήμη με την ενίσχυση του γνωστικού περιεχομένου και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.
  • να βελτιώσει και να διευρύνει διεπιστημονικά τη γνώση του αντικειμένου των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα της διδασκαλίας τους.
  • να φέρει σε επαφή τους μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς με εμπειρογνώμονες και ειδικούς απο το χώρο εργασίας που σχετίζονται με το αεπιστημονικό τους αντικείμενο
  • να αυξήσει την κατανόηση και τις δυνατότητες εφαρμογής των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα.
  • να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία δημιουργίας καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων
  • να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς τεχνολογικά εγγράμματους και ικανούς λύτες πραγματικών προβλημάτων
  • να προωθήσει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων
  • να καταστήσει ετους εκπαιδευτικούς ικανούς μέντορες για την υποστήριξη άλλων εκπαιδευτικών
  • να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν το εύρος των κρίσιμων προβλημάτων που μπορούν να εντιμετωπίσουν μέσω των συνιστωσών του STEM, ώστε να μεταφέρουν αυτή την αντίληψη στους μαθητές τους, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στις θετικές επιστήμες.
  • Να δώσει την ευκαιρία σε απόφοιτους «καθηγητικών σχολών» που δεν θα εργασθούν ως εκπαιδευτικοί , να επιλέξουν άλλους εργασιακούς χώρους που απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες