Γιατί είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε μια Εκπαίδευση STEM;

Η οικονομία που βασίζεται στη γνώση καθορίζεται από τη συνεχή καινοτομία. Η καινοτομίας βασίζεται σε ένα δυναμικό, εφοδιασμένο με κίνητρα και καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό είναι εξοπλισμένο με STEM δεξιότητες. Ωστόσο, η φύση του εργατικού δυναμικού και οι ανάγκες της παραγωγής έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Σήμερα, η κατανόηση των βασικών επιστημονικών και μαθηματικών αρχών, η πρακτική γνώση του υλικού και του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και οι δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων που αναπτύσσονται από τα μαθήματα σε περιβάλλον STEM είναι απαραίτητα εφόδια για τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, η STEM εκπαίδευση

Ο σκοπός της εκπαίδευσης STEM είναι να δημιουργήσει τους μελλοντικούς επιστήμονες, τεχνολόγους, μηχανικούς, μαθηματικούς οι οποίοι θα δημιουργήσουν νέες εφευρέσεις και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων επαγγελματικών ευκαιριών του 21ου αιώνα. Η STEM εκπαίδευση εμπνέει τους μαθητές/φοιτητές να επιλέξουν σταδιοδρομίες STEM, όπως η αεροδιαστημική, η αρχιτεκτονική, η βιοϊατρική, η μηχανική δικτύων, η διαχείριση του περιβάλλοντος, η χαρτογράφηση, η συντήρηση κλπ. Ενθαρρύνει τους μαθητές να ακολουθήσουν επαγγέλματα όπως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικολόγος, περιβαλλοντικός επιστήμονας, γεωλόγος, μαθηματικός, μετεωρολόγος, στατιστικολόγος, ζωολόγος, Βοηθά και δημιουργεί νέους διεπιστημονικούς επαγγελματικούς τομείς, όπως νανοβιολογία, βιοπληροφορική κλπ

Οι επιστήμες του STEM έχουν μια κοινή εστίαση στην επίλυση προβλημάτων και την κριτική σκέψη. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές σε συγκεκριμένες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων σε κάθε μία από τις τέσσερις ειδικότητες, υπάρχουν πολύ περισσότερα κοινά σημεία. Για παράδειγμα, η επιστημονικής έρευνας και ο μηχανολογικός σχεδιασμός απαιτούν ταυτοποίηση και αποσαφήνιση ενός προβλήματος ή ερώτησης και μια συστηματική προσέγγιση για να βρεθεί μια απάντηση ή λύση. Και οι δύο περιλαμβάνουν στήριξη σε εμπειρικά δεδομένα και μια επαναληπτική προσέγγιση. Και οι δύο, επίσης, απαιτούν μια κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων από την άποψη της σημασίας τους στο φως του συγκεκριμένου κάθε φορά προβλήματος.

Το STEM ως μια διεπιστημονική προσέγγιση συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα άλλων κλάδων. Τα προβλήματα που διερευνώνται πηγάζουν από παγκόσμια ζητήματα, όπως η ενεργειακή ανεξαρτησία, η πράσινη τεχνολογία, και η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Όλο και περισσότερο, οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα απαιτούν μια συνεκτική και συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους τέσσερις κλάδους του STEM. Ο ρυθμός του σύγχρονου οικονομικού ανταγωνισμού υπαγορεύει ότι καμία εταιρεία ή χώρα δεν μπορεί να μείνει στάσιμη. Η καινοτομία, ιδίως μέσω της εφαρμογής της επιστήμης και της τεχνολογίας, είναι κεντρικής σημασίας για τη διατήρηση της παραγωγικότητας, και την οικονομική ανάπτυξη. Η διατήρηση και η βελτίωση της ικανότητας ενός έθνους για την καινοτομία απαιτεί έναν αυξανόμενο αριθμό καινοτόμων ατόμων.

Η εκπαίδευση στο πνεύμα του STEM προσφέρει στους μαθητές/φοιτητές μία από τις καλύτερες ευκαιρίες να κατανοήσουν τον κόσμο ολιστικά, και όχι σε κομμάτια. Αφαιρεί τα παραδοσιακά εμπόδια που ορθώνονται μεταξύ των τεσσάρων κλάδων, με την ενσωμάτωσή τους σε μια συνεκτική διδασκαλία και μάθηση. Morrison και άλλοι ομιλητές αναφέρθηκαν στη STEM ως μια διεπιστημονική προσέγγιση. Η ανάγκη μιας τέτοιας προσέγγισης ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι νέες καινοτομίες και εφευρέσεις σήμερα τείνουν να γίνουν στα όρια αυτών των τεσσάρων κλάδων, όπου φυσικά επικαλύπτονται.

Η εκπαίδευση στο πνεύμα του STEM έρχεται να καλύψει ένα βαθύ και διαχρονικό κενό της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι Επιστήμες και τα Μαθηματικά διδάσκονται ως ανεξάρτητες πειθαρχίες και όχι ως εν δυνάμει συσχετιζόμενα εργαλεία επίλυσης πολλών σύγχρονων προβλημάτων. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν είναι ικανοί για διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την κατάλληλη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης επαγγελματικής ανάπτυξης. Παγκοσμίως αυτό το πρόβλημα έχει επιχειρηθεί να λυθεί με τη δημιουργία πανεπιστημιακών τμημάτων STEM, ενώ μεταπτυχιακά προγράμματα στην εκπαίδευση STEM υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Αρκετές δημοσιεύσεις υψηλού επιπέδου και δεκάδες βιβλία έχουν γραφτεί και έχουν καθορίσει τη συζήτηση μεταξύ των ηγετών στον τομέα της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και της πολιτικής. Πολλές από αυτές τις συζητήσεις έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για μια μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση στην Επιστήμη και τα Μαθηματικά ώστε να περιλαμβάνουν την αντίληψη STEM.