ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η κατάθεση εργασιών για το  2nd International Conference on Innovating STEM Education παρατείνεται μέχρι τις 15/5/2018.

 

Τα πρακτικά του προηγούμενου συνεδρίου με τις εργασίες που τελικά επιλέχθηκαν, βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας για την έκδοσή τους σε τόμο απο εκδοτικό οίκο του εξωτερικού.