ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
25.02.2018
Πάτρα: Εστία Επιστημών
10:00 10:30 Project Γεύση
10:30 10:45 Ανατροφοδότηση-Συζήτηση
10:45 11:15 Project DNA
11:15 11:30 Ανατροφοδότηση-Συζήτηση
11:30 12:00 Project Γέφυρες
12:00 12:15 Ανατροφοδότηση-Συζήτηση
12:15 12:30 Γιάννης Σδράλλης-Project Βιοντίζελ Παρουσίαση Εργασίας & Συζήτηση
12:30 12:45 Κώστας Ασημακόπουλος -Project Απλές Μηχανές Παρουσίαση Εργασίας & Συζήτηση
12:45 13:00 Γιώργος Αλεξάκος-Project Θερμοκήπιο Παρουσίαση Εργασίας & Συζήτηση
13:00 13:30 Διάλειμμα
13:30 14:30 μμ Θεματολογία B1 & Θεματολογία Διπλωματικών Εργασιών
14:30 15:30 Πως γράφεται μια Διπλωματική Εργασία;
15:30 16:00 Χρονοδιάγραμμα ενεργειών εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών