Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για τη συμμετοχή στο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (προκήρυξη συμμετοχής στο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με τίτλο  «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών− STEM στην Εκπαίδευση».

Οι  αιτήσεις  των  υποψήφιων  μεταπτυχιακών  φοιτητών  γίνονται  μόνο  ηλεκτρονικά  από εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε στη σελίδα Προκηρύξεις.