Οι εγγραφές για το συνέδριο  HISTEM-2016 ξεκίνησαν και μπορείτε να εγγραφείτε από εδώ : https://histem2016-conference.eventbrite.com

Οι τιμές έχουν ως εξής:

  • 70 Euro πριν από 5 Δεκεμβρίου 2016
  • 100 Euro μετά από 5 Δεκεμβρίου 2016
  • 25 Euro Φοιτητές (χωρίς χρονικό όριο)

Στους συνέδρους θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής