Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής εργασιών για το συνέδριο HiSTEM2016 μέχρι την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016. Αναλυτικά :

Υποβολή εργασιών: 30 Οκτωβρίου 2016
Ενημέρωση περί αποδοχής: 20 Νοεμβρίου 2016
Υποβολή τελικής έκδοσης: 5 Δεκεμβρίου 2016
Πρώιμη εγγραφή: 5 Δεκεμβρίου 2016
Ημερομηνίες συνεδρίου: 16-18 Δεκεμβρίου 2016

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να δείτε εδώ.