2ο Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση STEM

2ο Διεθνές Συνέδριο  για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση STEM

2ο Διεθνές Συνέδριο  για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση STEM   Το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης,   της   Τεχνολογίας,   της   Μηχανικής   και   των   Μαθηματικών   –   STEM   στην Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) διοργανώνει από την Παρασκευή 22 Ιουνίου έως την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 το 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση STEM. Το συνέδριο πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών, 15123   Μαρούσι)   και   απευθύνεται   σε   επιστήμονες,   φοιτητές   και   εκπαιδευτές   που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση STEM. Στόχος του συνεδρίου είναι –μέσα από εισηγήσεις εξειδικευμένων και διακεκριμένων επιστημόνων από  την  Ελλάδα…