Παράταση κατάθεσης εργασιών 2nd International Conference on Innovating STEM Education

Παράταση κατάθεσης εργασιών 2nd International Conference on Innovating STEM Education

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η κατάθεση εργασιών για το  2nd International Conference on Innovating STEM Education παρατείνεται μέχρι τις 15/5/2018.   Τα πρακτικά του προηγούμενου συνεδρίου με τις εργασίες που τελικά επιλέχθηκαν, βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας για την έκδοσή τους σε τόμο απο εκδοτικό οίκο του εξωτερικού.