Πρόγραμμα Ημερίδας/Επιστημονικής Συνάντησης 25/2/2018

Πρόγραμμα Ημερίδας/Επιστημονικής Συνάντησης 25/2/2018

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 25.02.2018 Πάτρα: Εστία Επιστημών 10:00 – 10:30 Project Γεύση 10:30 – 10:45 Ανατροφοδότηση-Συζήτηση 10:45 – 11:15 Project DNA 11:15 – 11:30 Ανατροφοδότηση-Συζήτηση 11:30 – 12:00 Project Γέφυρες 12:00 – 12:15 Ανατροφοδότηση-Συζήτηση 12:15 – 12:30 Γιάννης Σδράλλης-Project Βιοντίζελ Παρουσίαση Εργασίας & Συζήτηση 12:30 – 12:45 Κώστας Ασημακόπουλος -Project Απλές Μηχανές Παρουσίαση Εργασίας & Συζήτηση 12:45 – 13:00 Γιώργος Αλεξάκος-Project Θερμοκήπιο Παρουσίαση Εργασίας & Συζήτηση 13:00 13:30 Διάλειμμα 13:30 – 14:30 μμ Θεματολογία B1 & Θεματολογία Διπλωματικών Εργασιών 14:30 – 15:30 Πως γράφεται μια Διπλωματική Εργασία; 15:30 – 16:00 Χρονοδιάγραμμα ενεργειών εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών