Αποτελέσματα εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Αποτελέσματα εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Αποτελέσματα Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών – STEM στην Εκπαίδευση» του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.   Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και ένταξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – STEM στην Εκπαίδευση και, συνεπώς, καλούνται σε συνέντευξη είναι: Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗ ΙΝΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΥΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΣΙΚΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΚΑΔΙΑΝΗ-ΆΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ…