Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Ανακοινώνεται, πως παρατείνονται οι υποβολές συμμετοχής στο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.), «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών− STEM στην Εκπαίδευση» έως  08/01/2017.