Παράταση ημερομηνίας υποβολής εργασιών [HiSTEM2016]

Παράταση ημερομηνίας υποβολής εργασιών [HiSTEM2016]

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής εργασιών για το συνέδριο HiSTEM2016 μέχρι την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016. Αναλυτικά : Υποβολή εργασιών: 30 Οκτωβρίου 2016 Ενημέρωση περί αποδοχής: 20 Νοεμβρίου 2016 Υποβολή τελικής έκδοσης: 5 Δεκεμβρίου 2016 Πρώιμη εγγραφή: 5 Δεκεμβρίου 2016 Ημερομηνίες συνεδρίου: 16-18 Δεκεμβρίου 2016 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να δείτε εδώ.