Βιτωράτος Ευάγγελος

Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής, Διευθυντής του Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι περιοχές του επιστημονικού  του ενδιαφέροντός περιλαμβάνουν κυρίως τις Ιδιότητες Μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου στα στερεά (Ημιαγωγοί & αγώγιμα πολυμερικά υλικά), την Διδασκαλία της Φυσικής & την Φιλοσοφία της Επιστήμης. Ειδικά η δραστηριότητά του σε θέματα διδασκαλίας της Φυσικής αποτυπώνεται στην συμμετοχή του σε σχετικά Ευρωπαϊκά Δίκτυα (TUNING, EUPEN-European Physics Education Network, STEPS-Stakeholders Tune European Physics Studies, HOPE-Horizons in Physics Education) είτε ως μέλος, είτε ως πρόεδρος επί μέρους ομάδων, είτε ως μέλος συμβουλευτικών Επιτροπών.

Επικοινωνία:

vitorato [at] physics.upatras.gr