Τζιμογιάννης Αθανάσιος

Είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1991)  και έχει εκτεταμένη ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε πανεπιστημιακό επίπεδο και στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και από εθνικούς πόρους). Είναι συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας Ηλεκτρονικής Μάθησης, η οποία ασχολείται με την κριτική διερεύνηση και μελέτη προβλημάτων και πολιτικών ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με έμφαση στο σχεδιασμό προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) για την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, την ανώτατη εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα του Ιστού 2.0 (Web 2.0), ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ΤΠΕ και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, Διδακτική της Πληροφορικής και των Επιστημών, ΤΠΕ και εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό, Ψηφιακός Γραμματισμός. Το επιστημονικό-ερευνητικό έργο του έχει δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

Ήταν μέλος της Ομάδας Επιστημονικού Συντονισμού της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», Συντονιστής-Υπεύθυνος για το Επιστημονικό Πεδίο Πληροφορική-ΤΠΕ (2010-2015). Είναι συνεκδότης των επιστημονικών περιοδικών Themes in Science and Technology Education και Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Είναι μέλος της Επιστημονικής-Συντακτικής Επιτροπής σε πολλά διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Επικοινωνία:

ajimoyia [at] uop.gr