Σισσαμπέρη Νίκη

Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.  Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι Διδάκτορας του ίδιου τμήματος με αντικείμενο τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Κατέχει Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ως Σύμβουλος πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Είναι μέντορας πρακτικής άσκησης του ΠΤΔΕ πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο πεδίο της διδακτικής των φυσικών επιστημών και αφορούν κυρίως στο μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση.

Επικοινωνία:

nsissam [at] upatras.gr