Σιμιτζή Χαρά

Είμαι Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ, Αθήνα), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Βιοϊατρική Μηχανική (RWTH, Aachen Germany) και Διδακτορικού στη Βιολογία (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Εργάστηκα ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ως επισκέπτρια μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο  Πανεπιστήμιο QMUL του Λονδίνου. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέρονται εστιάζονται στα Βιοϋλικά και στην Ιστομηχανική, και ειδικότερα στην 1) ανάπτυξη πλατφόρμων καλλιέργειας κυττάρων για in vitro μελέτες κυτταρικής βιολογίας και 2) στην κατασκευή ικριωμάτων Ιστομηχανικής. Η έρευνά μου περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή των βιοϋλικών και τη μελέτη των κυτταρικών αποκρίσεων πάνω στα υλικά μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση. Η επιστημονική μου συνεισφορά περιλαμβάνει 8 Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (peer-review), 1 Πατέντα και 7 προφορικές παρουσιάσεις σε συνέδρια.

simitzi [at] iesl.forth.gr