Σακονίδης Χαράλαμπος

Βασικές σπουδές: Πτυχίο από το Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1980) και από την Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (1984).

Μεταπτυχιακές σπουδές: MSc από το Πανεπιστήμιο του Reading (Μ. Βρετανία) (1985) και Διδακτορικό από το King’s College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στη Μαθηματική Εκπαίδευση (1990).

Εκπαιδευτικό έργο:  Διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με ζητήματα Μαθηματικής Εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Τμήματα Σχολών Επιστημών της Αγωγής και στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συστήματα αναπαράστασης και ο ρόλος τους στη μαθηματική εκπαίδευση, πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας για την κατασκευή του μαθηματικού νοήματος από τους μαθητές στην τάξη, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης, επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά.

Ερευνητική δραστηριότητα: Συμμετοχή σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, κυρίως χρηματοδοτούμενων από την Ελληνική Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ως μέλος της επιστημονικής ομάδας.

Δημοσιεύσεις: Πλήθος δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων.

Επικοινωνία:

xsakonid [at] eled.duth.gr