Παναγιωτοπούλου Πέννυ

Η Πέννυ Παναγιωτοπούλου είναι επίκουρη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνικής διαπολιτισμικής ψυχολογίας. Τα μαθήματα που διδάσκει έως και σήμερα σε προπτυχιακό επίπεδο αφορούν στη θεωρία και τις εφαρμογές της κοινωνικής και διαπολιτισμικής ψυχολογίας και σε μεταπτυχιακό επίπεδο αφορούν στην πειραματική ψυχολογία και στην μάθηση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα κοινωνικά αξιώματα και πεποιθήσεις, στην υποκειμενική ευημερία και στην έννοια του εαυτού. Είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας και της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας με δημοσιεύσεις στα αντίστοιχα επίσημα επιστημονικά περιοδικά.

Επικοινωνία:

ppanag [at] upatras.gr