Παναγιωτακόπουλος Χρήστος

Ο Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος είναι Καθηγητής 1ης βαθμίδας στον Τομέα Γενικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Παραγωγή και Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της παραγωγής και της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού, όπως και της χρήσης των τεχνολογιών με οποιαδήποτε μορφή τους στην εκπαίδευση (παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού και ερευνητικού λογισμικού, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στη μάθηση, επίδραση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στη σύγχρονη κοινωνία, εκπαιδευτική ρομποτική και ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Επικοινωνία:

cpanag [at] upatras.gr