Μικρόπουλος Αναστάσιος

Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική στην Εκπαίδευση με έμφαση τις Εικονικές Πραγματικότητες στη Διδασκαλία». Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, www.earthlab.uoi.gr.

Το συγγραφικό έργο του Α. Μικρόπουλου στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας περιλαμβάνει βιβλία, κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Το επιστημονικό έργο του είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με περισσότερες από 800 αναφορές. Συμμετέχει σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά έργα. Είναι συν-εκδότης δύο έγκριτων επιστημονικών και καταλογογραφούμενων περιοδικών, ενός διεθνούς και ενός ελληνικού. Ο Α. Μικρόπουλος είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, ΕΤΠΕ.

Επικοινωνία:

amikrop [at] uoi.gr