Κολιόπουλος Δημήτρης

Ο Δημήτρης Κολιόπουλος είναι Καθηγητής της Διδακτικής και Μουσειολογίας των Φυσικών Επιστημών στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των επιστημολογικών και διδακτικών διαστάσεων του μετασχηματισμού της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε σχολική γνώση, τόσο σε τυπικά όσο και μη τυπικά (μουσεία επιστημών) εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Επικοινωνία:

dkoliop [at] upatras.gr