Χιωτέλης Ιωάννης

Ο Χιωτέλης Ιωάννης είναι Φυσικός, κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Από το 2008 είναι εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μετά από αξιολόγηση (2013) εντάχθηκε στο δυναμικό του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι άριστος γνώστης της Αγγλικής γλώσσας και γνώστης της Γερμανικής.

Έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από τριάντα Επιστημονικά Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες, ενώ ήταν βασικός εισηγητής στα περισσότερα από αυτά. Έχει περισσότερες από 500 ώρες εργαστηριακής-διδακτικής εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο, ενώ είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εθνικές και ευρωπαϊκές διακρίσεις στον επιστημονικό τομέα με προεξάρχουσες τις ευρωπαϊκές διακρίσεις των εκπαιδευτικών του σεναρίων, ενώ έχει τιμηθεί και με εύφημο μνεία για την πρωτοποριακή εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.

Έχει λάβει μέρος σε περισσότερες από 60 επιμορφωτικές δράσεις, έχει επιβλέψει περισσότερες από 30 καινοτόμες δράσεις, προγράμματα και ερευνητικές εργασίες, ενώ είναι και πρεσβευτής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ODS (Open Discovery Space) και ISE (Inspiring Science Education) στη Δυτική Ελλάδα. Είναι συγγραφέας δύο επιτυχημένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ και συμμετέχει σε άλλα τρία εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι συγγραφέας 11 ερευνητικών – επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Επίσης, είναι δημιουργός πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Υλικού, ενώ έχει επιμεληθεί την έκδοση των πρακτικών του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου “Schools as Learning Organizations” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 2014.

Επικοινωνία:

 johnchiotelis [at] gmail.com