Γκιόλμας Αριστοτέλης

Ονοματεπώνυμο: Αριστοτέλης Γκιόλμας

Όνομα Πατρός : Σπυρίδων

Ημερομηνία Γέννησης:  5 Σεπτεμβρίου 1969.

Τρέχουσα Θέση:  Καθηγητής Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σπουδές:

  • 1992:  Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθήνας.
  • 1995: Μaster (M.Sc) στην Ιατρική Φυσική, Πανεπιστήμιο Πάτρας.
  • 2006: Master (M.Ed.) στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αθήνας.
  • 2013: Διδακτορικό στη χρήση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθήνας. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Σκορδούλης. Περιοχή έρευνας της διδακτορικής διατριβής: «Διδασκαλία των Οικοσυστημάτων ως  Πολύπλοκων Συστημάτων, με τη βοήθεια  πολύ-πρακτορικών συστημάτων προσομοίωσης και μοντελοποίησης (NetLogo)».

Περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των Φυσικών επιστημών, Διδασκαλία του Χάους και των Πολύπλοκων Συστημάτων στη Φύση.

Δεξιότητες Υπολογιστών: Πιστοποίηση Β – Επιπέδου στις ΤΠΕ. (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
Ξένες Γλώσσες:  Αγγλικά (Επίπεδο Γ2), Γαλλικά (Επίπεδο Γ2) και Γερμανικά (Επίπεδο Β2).
Κυριότερες δημοσιεύσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια:

Επικοινωνία:

agkiolm [at] primedu.uoa.gr