Φιτσιλής Πάνος

Ο Δρ. Πάνος Φιτσιλής είναι Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. O κ. Φιτσιλής έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής καθώς και διοικητική εμπειρία σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις, όπως: Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας στη διεθνή εταιρεία πληροφορικής Intrasoft International κ.α. Ως Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ενός αριθμού πληροφοριακών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περαιτέρω, εργάστηκε σε περισσότερα από 50 ερευνητικά ή εμπορικά έργα, σε διάφορους ρόλους Είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων, το τελευταίο εκ των οποίων έχει τίτλο «Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» καθώς και συγγραφέας περί των εκατό άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διαχείριση έργων, στην τεχνολογία λογισμικού, στα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων, στις εφαρμογές κοινωνικών δικτύων, στις έξυπνες πόλεις, κ.α.