Χαλκιά-Θεοδωρίδου Κρυσταλλία

Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου, Καθηγήτρια Διδακτικής Φυσικών Επιστημών στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Διδακτική Αστρονομίας στους προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, καθώς και Διδακτική Φυσικών Επιστημών σε μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες (Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/ΠΕ4). Έχει μακρόχρονη εμπειρία (από το 1986) στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ4) και εκπαίδευσης ενηλίκων (ΠΕ4). Τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα εκτείνονται στα εξής πεδία: α) Ο σχεδιασμός διδακτικών-μαθησιακών σειρών για θεματικές ενότητες των φυσικών επιστημών, β) Οι τρόποι αξιοποίησης των άτυπων πηγών μάθησης στις φυσικές επιστήμες και γ) Ο σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών επιστημονικού γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Για αρκετά χρόνια ήταν επιστημονική υπεύθυνη για τον επιστημονικό γραμματισμό στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (συγγραφή προδιαγραφών σπουδών και οδηγού σπουδών, καθώς και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών). Έχει δημοσιεύσει 4 βιβλία, 12 κεφάλαια σε ελληνικά και διεθνή βιβλία, 5 προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού  και περισσότερα από 160 άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά (με τυφλή κρίση), όπως επίσης και σε διεθνή και ελληνικά πρακτικά συνεδρίων (με τυφλή κρίση).

Επικοινωνία:

kxalkia [at] primedu.uoa.gr