Μπέλλου Ιωάννα

Η Ιωάννα Μπέλλου είναι Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής. Έχει πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στις Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει 46 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια, με περισσότερες από 100 ετεροαναφορές. Είναι μέλος σε επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και συμμετέχει σε αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά έργα. Είναι επιμορφώτρια εκπαιδευτικών. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).