Αλιμήσης  Δημήτρης

Ο Δρ Δημήτρης Αλιμήσης είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του οργανισμού EDUMOTIVA, πρώην Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Πάτρα) και πρώην μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Κατέχει πτυχίο στη Φυσική από το Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών  και διδακτορικό στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών από το Τμήμα ΦΠΨ Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εκπαιδευτική τεχνολογία, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εκπαίδευση ενηλίκων, με έμφαση στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως εργαλείων εποικοδομητικής μάθησης. Η διδακτική εμπειρία του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μαθήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς, διδακτική Φυσικών Επιστημών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, «Διδακτική με νέες τεχνολογίες» σε μεταπτυχιακά μαθήματα του Πανεπ. Αθηνών και «Κατάρτιση Εκπαιδευτών» στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η έρευνά του και επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή πρακτικά συνεδρίων, βιβλία και περιοδικά.

Επικοινωνία:

alimisis [at] otenet.gr