Παυλίδης Ιωάννης

Επαγγελματική και Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Από Οκτ. 2015 Επιστημονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο του Κάσσελ, Γερμανία
 • 2011-2015 Μεταδιδάκτορας ερευνητής του Τμήματος Βιοτεχνολογίας και Ενζυμικής Κατάλυσης, Ινστιτούτο Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο του Greifswald, Γερμανία
 • 2007-2011 Υποψήφιος διδάκτορας του εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα

Εκπαίδευση

 • 2013 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • 2011 Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • 2005 Πτυχίο Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υποτροφίες και Διακρίσεις

 • 2014 Υποτροφία DAAD για συμμετοχή στο συνέδριο GRC Biocatalysis στο Smithfield, Η.Π.Α.
 • 2011-2012 Υποτροφία Marie-Curie για έρευνα – Πανεπιστήμιο του Greifswald, Γερμανία.
 • 2007-2011 Υποτροφία του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την διδακτορική διατριβή

Ερευνητικά ενδιαφέροντα και άλλες ερευνητικές δραστηριότητες

Η έρευνα μου εστιάζεται στην Ενζυμική Τεχνολογία και Εφαρμοσμένη Βιοκατάλυση, συγκεκριμένα στα πεδία της Πρωτεϊνικής Μηχανικής, Ανακάλυψης Νέων Βιοκαταλυτών και την Δημιουργία Βιοκαταλυτικών Μονοπατιών. Είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσποδίας Βιοτεχνολογίας (EFB), της Γερμανικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και του Ελληνικού Φόρουμ Λιπιδίων. Έχω διατελέσει κριτής ύστερα από πρόσκληση για την Ελβετική Ακαδημία Επιστημών, το Ισλανδικό Ταμείο Έρευνας και για 26 διεθνή περιοδικά.

Δημοσιεύσεις

 • 25 Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (peer-review)
 • 6 Κεφάλαια σε βιβλία διεθνών οίκων
 • 1 Πατέντα
 • 44 Πρακτικά συνεδρίων (9 προφορικές παρουσιάσεις)

Βιβλιογραφικά Δεδομένα

 • Συνολικό I.F. 132.2
 • Ετεροαναφορές 391
 • Δείκτης Ηirsch 11

Πηγή: Scopus // 12.11.2016

Επικοινωνία:

 pavlidis [at] uni-kassel.de

 http://www.enzymatic-production-lines.de