Βερύκιος Βασίλειος

Ο Βασίλης Βερύκιος είναι Καθηγητής στην Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του ΕΑΠ με γνωστικό αντικείμενο την «Διαχείριση Δεδομένων», και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα» της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ. Έχει Δίπλωμα Μηχανικού ΗΥ από το Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1992), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (1997) και Διδακτορικό (1999) στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Purdue των ΗΠΑ. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα, της Ενοποίησης Δεδομένων καθώς και της Προστασίας της Ιδιωτικότητας της Πληροφορίας κατά την Εξόρυξη Δεδομένων. Είναι συσυγγραφέας ενός βιβλίου από την Springer με αντικείμενο το Association Rule Hiding for Data Mining, και έχει μεταφράσει αξιόλογα συγγράμματα στα αντικείμενα της Εξόρυξης Δεδομένων και των Βάσεων Δεδομένων ενώ έχει τέλος διατελέσει μέλος σε Επιτροπές Προγράμματος πολλών διεθνών συνεδρίων για σειρά ετών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα συνέδρια KDD, ICDM, SIGMOD, ECML/PKDD, CIKM κ.α.