Στούμπα Αρτεμησία

Διδάσκει Πληροφορική και Φυσικές Επιστήμες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας και 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας).
Σπουδές: Πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Η Πληροφορική Στην Εκπαίδευση» από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, Διδακτορική διατριβή με θέμα: «ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ – Μεταβολή των αντιλήψεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο ΕΚΠΑ, επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Σκορδούλης.
Διδακτική εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
Εμπειρία σε δημιουργία και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις στους τομείς: Περιβαλλοντική Επιστήμη στην Εκπαίδευση, Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των Φυσικών Eπιστημών.

Επικοινωνία:

artstoumpa [at] sch.gr