Παράταση προκήρυξης συμμετοχής 2017-2018

Παράταση προκήρυξης συμμετοχής 2017-2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση«, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μέχρι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση ΜΔΕ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (link) μέχρι τις 30/09/2017. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα «Προκηρύξεις«. Επίσης, πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ. 2610 969700-703, fax: 2610 969780 e-mail : pmsptde@upatras.gr

Προκήρυξη Συμμετοχής 2017-2018

Προκήρυξη Συμμετοχής 2017-2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση«, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μέχρι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση ΜΔΕ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (link) μέχρι τις 31 Μαΐου 2017. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα «Προκηρύξεις«. Επίσης, πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ. 2610 969700-703, fax: 2610 969780 e-mail : pmsptde@upatras.gr

Ώρες Μαθημάτων Α’ εξαμήνου

Ώρες Μαθημάτων Α’ εξαμήνου

Παρασκευή 15:00-18:00 και 18:00-21:00 Σαββάτο 09:00-12:00 και 12:00-15:00 Κυριακή 09:00-12:00 και 12:00-15:00 Για όσους επιθυμούν συμμετοχή στο μεταπτυχιακό με έδρα την Πάτρα, τα μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα Τ21 στο ΠΤΔΕ. Για όσους επιθυμούν συμμετοχή στο μεταπτυχιακό με έδρα την Αθήνα τα μαθήματα θα γίνονται στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα Επιτυχόντων 2017

Αποτελέσματα Επιτυχόντων 2017

Αποτελέσματα Επιτυχόντων του Διαπανεπιστημιακού−Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:  Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΠΑΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΤΣΙΓΑΝΗ ΣΟΥΖΑΝΑ