Οι ώρες μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2017 είναι οι εξής:

Παρασκευή 15:00-18:00 και 18:00-21:00

Σαββάτο 09:00-12:00 και 12:00-15:00

Κυριακή 09:00-12:00 και 12:00-15:00

Για όσους επιθυμούν συμμετοχή στο μεταπτυχιακό με έδρα την Πάτρα, τα μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα Τ21 στο ΠΤΔΕ.

Για όσους επιθυμούν συμμετοχή στο μεταπτυχιακό με έδρα την Αθήνα τα μαθήματα θα γίνονται στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.