Πίτσια Βασιλική

Η Βασιλική Πίτσια είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στο Queen’s University Belfast, με αντικείμενο τις ποσοτικές μεθόδους και τη στατιστική ανάλυση στην εκπαιδευτική έρευνα. Το 2017 ξεκίνησε τις διδακτορικές της σπουδές στο Dublin City University, με βασικό αντικείμενο τη μελέτη των μαθητών με υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες σε διεθνείς έρευνες μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Institute of Education του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπλέον, είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας για τη συγγραφή της εθνικής αναφοράς για τα ευρήματα της έρευνας PISA 2015 για την Ελλάδα. Τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις μεθόδους έρευνας στην εκπαίδευση, στατιστική ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Η Βασιλική έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως Learning and Individual Differences, Themes in Science and Technology Education, International Journal of Educational Research καθώς και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.