Καρακολίδης Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Καρακολίδης είναι υποψήφιος Διδάκτωρ και ερευνητικός συνεργάτης στο Dublin City University της Ιρλανδίας. Στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής εξετάζει την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως animations, στην αξιολόγηση. Ως ερευνητικός συνεργάτης, συμμετέχει σε μία σειρά από ερευνητικά projects στον τομέα των μετρήσεων και της αξιολόγησης της μάθησης. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα των Ποσοτικών Μεθόδων και Στατιστικών Αναλύσεων στην Εκπαιδευτική Έρευνα από το Queen’s University Belfast, UK.

Είναι μέλος της εθνικής ερευνητικής ομάδας για την ανάλυση και συγγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας PISA 2015 για την Ελλάδα. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας, στατιστικής ανάλυσης, ποσοτικών μετρήσεων και αξιολόγησης. Έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

anastasios.karakolidis [at] dcu.ie