Καρακολίδης Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Καρακολίδης είναι υποψήφιος Διδάκτωρ και ερευνητικός συνεργάτης στο Dublin City University της Ιρλανδίας. Στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής εξετάζει την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως animations, στην αξιολόγηση. Ως ερευνητικός συνεργάτης, συμμετέχει σε μία σειρά από ερευνητικά projects στον τομέα των μετρήσεων και της αξιολόγησης της μάθησης. Είναι…


Πίτσια Βασιλική

Η Βασιλική Πίτσια είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στο Queen’s University Belfast, με αντικείμενο τις ποσοτικές μεθόδους και τη στατιστική ανάλυση στην εκπαιδευτική έρευνα. Το 2017 ξεκίνησε τις διδακτορικές της σπουδές στο Dublin City University, με βασικό αντικείμενο τη μελέτη των μαθητών…