Ανακοινώθηκαν πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και το κόστος συμμετοχής στο ΔΠΜΣ. Περισσότερα διαβάστε εδώ.