ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Οι υποψήφιοι οι οποίοι προκρίθηκαν μετά από επιλογή (κριτήρια Ε1, Ε9 και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης είναι οι εξής:

  1. Πολίτη Ειρήνη
  2. Τσιμπούκη Μαρία
  3. Χατζηπανάγος Χρήστος,

εκ της γραμματείας